Video

Julie Kurz, ARD London, zu den Brexit-Gesprächen

Stand: 13.11.2017 18:37 Uhr

Julie Kurz, ARD London, zu den Brexit-Gesprächen

Sendungsbild
tagesschau24 18:15 Uhr